Campagne

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart waarin met humor aandacht gevraagd wordt voor bodemdaling in Nederland. De ludieke filmpjes zie je hieronder en op YouTube. Delen mag!