CoP XXL 2016 - Innovatie

Op donderdag 22 september 2016 vond de eerste XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) van het Platform Slappe Bodem plaats. Innovatie is broodnodig om Nederland droog en prettig bewoonbaar te houden. Maar hoe zorg je ervoor dat innovaties worden toegepast, uitgeprobeerd en verder ontwikkeld?

Met de huidige aanpak en inzet van middelen tegen de gevolgen van veenbodemdaling houden we grote delen van Nederland op langere termijn niet droog en prettig bewoonbaar. Of de aanpak is – zoals bij de funderingsproblematiek van gebouwen en openbare ruimte – nog erg ingrijpend en kostbaar. Er is innovatie nodig om ├ęcht toekomstbestendige oplossingen te vinden. Op 22 september 2016 keken we aan de hand van concrete projecten naar kansrijke innovaties, het proces van innoveren en de rol van de betrokken partijen.

Zijn er innovaties voor preventie van funderingsproblemen of de aanpak daarvan? Hoe definieer je een eenduidige aanpak voor woon- of infravraagstukken bij bodemdaling? Hoe zorg je ervoor dat innovaties worden uitgeprobeerd, toegepast en verder ontwikkeld? Hoe kan innovatie gemeenten en marktpartijen praktisch helpen om de leef-, werk- en woonomgeving van bedrijven en burgers leefbaar te houden? Kunnen we door nieuwe visies, andere invalshoeken en technische innovaties een impuls geven aan duurzame oplossingen voor bouwen op slappe bodem?

Tijdens de CoP XXL-bijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. En hebben de deelnemers ervaren welke invloed zij vanuit hun eigen werkomgeving kunnen uitoefenen.
>> Lees het verslag

Tijd en plaats
Donderdag 22 september 2016, 12:00 - 17:00 uur
Wennekerpand, Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam

Organisatie

De innovatiemiddag werd georganiseerd door KCAF, het Platform Slappe Bodem, de gemeente Schiedam en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Programma
>> Bekijk het programma


Voor wie?

Ambtenaren en bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Daarnaast vanzelfsprekend marktpartijen (bouwers, adviseurs, herstelmarkt). Tijdens de innovatiemiddag zijn de 'bloedgroepen' gemakkelijk te herkennen aan de kleuren op de naambadges:
 

Marktpartij
Advies/ingenieursbureau
Rijksoverheid
Decentrale overheid (gemeente/waterschap/provincie)
Onderzoeks/kennis/innovatie-instituut
Landschap/natuurorganisatie
Vereniging van Eigenaren