CoP XXL 2016 - Samenwerking

Op donderdag 24 november 2016 organiseerde het Platform Slappe Bodem in samenwerking met STOWA de tweede XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP). Het thema: samenwerking. Samenwerking is broodnodig om Nederland droog en prettig bewoonbaar te houden; samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincies en marktpartijen. Maar hoe bundelen we onze vraagstukken, hoe leren we van elkaar en hoe ontwikkelen we kennis verder door?

Met de huidige aanpak en inzet van middelen tegen de gevolgen van veenbodemdaling houden we grote delen van Nederland op langere termijn niet droog, prettig bewoonbaar en aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen tegen een redelijke prijs. Om toekomstbestendige oplossingen te vinden, is het goed om kennis te nemen van elkaars perspectieven en ervaringen, maar ook van de verschillende handelingsperspectieven. Dat gaat voorbij de eigen gemeente-, provincie- en waterschapsgrenzen. Op 24 november 2016 keken we aan de hand van concrete projecten naar ontwikkelingen, samenwerkingen en de actualiteit van slappebodemvraagstukken in landelijk gebied en kleinere dorpskernen.

Tijdens de CoP XXL-bijeenkomst presenteerden we onder meer het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling. Dit kennisprogramma is een vervolg op de Verklaring van Madurodam, die op 31 maart jl. tijdens het nationale congres Heel Holland Zakt getekend is door STOWA, het Platform Slappe Bodem en de provincie Zuid Holland. Daarnaast kwamen thema’s als bodemdaling bij dijken aan de orde, evenals tools om scenario’s op het gebied van bodemdaling te plannen.

Plaats, datum, tijd
Theater De Spiegel in Zwolle, donderdag 24 november 2016, 12:00 - 17:00 uur.

Organisatie
Deze CoP XXL werd georganiseerd door STOWA en het Platform Slappe Bodem.

Programma
>> Bekijk het programma

Doelgroep
Ambtenaren en bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarnaast marktpartijen (bouwers, adviseurs, herstelmarkt) en kennisinstellingen.