Almere

Provincie: Flevoland
Aantal inwoners: 200.000 (in 2016)
Contactpersoon: Arjen Snaterse

asnaterse@almere.nl

Projecten

  • Groot Onderhoud Regenboogbuurt

    Almere is gebouwd op een bodem van klei en veen en heeft te maken met bodemdaling. Verzakte verhardingen worden opgehoogd in groot onderhoud wijken. Dat gebeurt 25-30 jaar na nieuwbouw. Ophoging vindt plaats met zand. De gemeente Almere geeft omstree...