Groot Onderhoud Regenboogbuurt

Korte beschrijving en type project

Almere is gebouwd op een bodem van klei en veen en heeft te maken met bodemdaling. Verzakte verhardingen worden opgehoogd in groot onderhoud wijken. Dat gebeurt 25-30 jaar na nieuwbouw. Ophoging vindt plaats met zand. De gemeente Almere geeft omstreeks € 5 miljoen per jaar uit aan groot onderhoud wijken. Vanaf 2018 zal groot onderhoud Regenboogbuurt worden uitgevoerd. In dat project gaat de gemeente Almere onderzoek doen naar alternatieven voor ophogen met zand. Het doel op de lange termijn is beperken van bodemdaling en kosten voor onderhoud. Er wordt gewerkt met een bouwteam.