Alphen aan den Rijn

Provincie: Zuid-Holland

Aantal inwoners: 106.000 (per 1 januari 2014)

Contactpersoon: T. Noordenbos

tnoordenbos@alphenaandenrijn.nl

Projecten

  • Innovatieve projecten in de Gemeente Boskoop

    Binnen de gemeente Boskoop worden met name innovatieve technieken- en contractvormen ingezet in de infrastructurele sector. Van oudsher werden verzakkende wegvakken veelal opgehoogd zonder de onderliggende lagen te verwijderen, resulterend in soms me...