Gouda

Provincie: Zuid-Holland

Aantal inwoners: 70.941 (per 1 januari 2014)

Contactpersoon: Arianne Fijan

arianne.fijan@gouda.nl

Projecten

 • Aanbrengen paalmatras Burgemeester Jamessingel

  De spoorzone van Gouda vormt een twee kilometer lange en drukke binnenstedelijke verbindende schakel tussen stationsgebied, diverse woonwijken en het historisch stadscentrum. De Spoorzone bevindt zich in een zeer zettinggevoelig gebied met een hoge...

 • Nieuwe riolering/huisaansluiting plus ophoging onder een innovatief contract in Kort Haarlem

  Het betreft een infrastructureel project. In 2004 is in het GRP vastgelegd dat elke woning in de gemeente Gouda een eigen aansluiting op de riolering dient te krijgen. Naast het feit dat voordien niet alle woningen in de wijk Kort Haarlem aangesloten...

 • Oostpolderpark

  Met de voorgenomen bouw van de nieuwe woonwijk Westergouwe in de stad Gouda neemt de vraag naar plekken voor ontspanning en recreatieve inspanning in de buitenruimte toe. Vooruitlopend op de start van de nieuwbouw locatie werd een start gemaakt met...

 • Sportbuurt, ophoging met overhoogte

  Het betreft een infrastructureel project. De bestaande woonwijk Sportbuurt is aangelegd op een veenpakket van ca. 12 meter dikte met daaronder nog enkele slappe bodemlagen. De vaste zandondergrond bevindt zich op een diepte van ca. 20 m beneden maaiv...

 • Vervangen asfalt door Easypath aan de Voorwillenseweg

  Het betreft een infrastructureel project. De Voorwillenseweg in Gouda is in de tijd verhard met puin en later met asfalt en vormt voor fietsers een hoofdroute naar de binnenstad van Gouda en is een toegangsweg voor de woningen die er door de jaren he...

 • Waterbergende weg in de Emmastraat

  Het betreft een infrastructureel project. De wijk Korte Akkeren in Gouda kent een tekort aan oppervlaktewater. Hierdoor ontstaat een relatief slechte waterkwaliteit en treden bij hevige regenval sterke fluctuaties op in het waterpeil. De wijk kent e...