Stichtse Vecht

Provincie: Utrecht
Aantal inwoners: 63.844 (per 31 maart 2015)
Contactpersoon: Erik Broeke

erik.broeke@stichtsevecht.nl

Projecten

  • Kockengen Waterproof

    Kockengen Waterproof is een combinatie van groot onderhoud aan de openbare ruimte, het verbeteren van het watersysteem en het zoeken naar mogelijkheden om voor de lange termijn de problemen door bodemdaling langs de randen van de kern te voorkomen.