Woerden

Provincie: Utrecht

Aantal inwoners: 50.589 (per 1 januari 2014)

Contactpersoon: W. van Bodegraven

bodegraven.w@woerden.nl

Projecten

 • Veenweiden in beweging

  Rondom de Van Teylingenweg in gemeente Woerden speelt een aantal zaken. Weggebruikers klagen over de staat van de weg en de veiligheid. De tijden zijn veranderd, landbouwmachines en vrachtwagens zijn zwaarder en breder geworden. De landbouw deelt de ...

 • Haalbaarheid drijvend bouwen

  Op verschillende locaties in de gemeente Woerden zijn plannen om nieuwe woningen te bouwen op een slappe ondergrond. Op basis van diverse studies heeft het college een principekeuze gemaakt om voortaan voor een meebewegende maatregel te kiezen bij ni...

 • Innovatieonderzoek paalrot gemeente Woerden

  Het Schilderskwartier in Woerden heeft te kampen met lage grondwaterstanden. Dit leidt voor houten paalfunderingen normaal gesproken binnen tien tot twintig jaar tot paalrot met flinke schades aan de woningen tot gevolg. De gemeente Woerden heeft zic...

 • Proefvakken Kamerik

  De gemeente Woerden heeft onlangs de woonstraten Overzicht en Spijkerlaan in Kamerik gereconstrueerd. De weg is opgehoogd met Yalibims (lichtgewichtmateriaal) als gevolg van de slappe bodemgesteldheid in deze regio. Al langer paste de gemeente versch...

 • Beleidskaders Bodemdaling

  De gemeente Woerden is in 2014 een programma gestart dat zich richt op een andere – meer toekomstbestendige en integrale – benadering van het bodem- en watersysteem. Dit Programma Ontwikkeling Veengebied (POV) beoogt doelmatiger beheer en onderhoud v...

 • Reconstructie Kanis

  De gemeente werkt samen met de bewoners van Kanis aan een duurzame oplossing voor de gevolgen van bodemdaling. Er is een grondige analyse uitgevoerd van de historie, de bodem, het watersysteem, het verkeer en de ruimtelijke aspecten. In verschillende...

 • Waarderingsonderzoek veenweide

  De gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan een structurele aanpak van de bodemdalingsproblematiek. De kosten van de bodemdaling blijven toenemen en toekomstige maatre...