Proefvakken Kamerik

Contactpersoon Welmoed Visser (namens gemeente Woerden)
Opdrachtgever Gemeente Woerden
Opdrachtnemer Deltares (afweging systeemkeuze), Kwastconsult (geotechnicus, analyses)
Periode 2015 – lopend

Korte beschrijving en type project

De gemeente Woerden heeft onlangs de woonstraten Overzicht en Spijkerlaan in Kamerik gereconstrueerd. De weg is opgehoogd met Yalibims (lichtgewichtmateriaal) als gevolg van de slappe bodemgesteldheid in deze regio. Al langer paste de gemeente verschillende lichtgewichtmaterialen toe maar er werd niet gemonitord. Om hier meer grip op te krijgen heeft de gemeente daarom naast de Bims drie extra proefvakken aangebracht om meer kennis opdoen over lichte ophoogmaterialen. Zodat er meer lokale kennis ontstaat die kan bijdragen aan toekomstige besluitvorming over toe te passen materialen. Uit een analyse van Deltares en na overleg met de gemeente Woerden is gekozen om naast BIMS, te kiezen voor zand, EPS en Argex. De zettingen worden met zakbakens gemeten. Op dit moment (eind 2017) nog maandelijks en vanaf het tweede kwartaal volgend jaar eens per kwartaal. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de opgetreden zettingen. Nu al komen er opvallende resultaten uit.

Ervaringen

Het meest recente analyserapport (november 2017) is hier te downloaden.

Aanpak bij een nieuw project hetzelfde?

De intentie is te leren van de proefvakken en deze kennis toe te passen bij nieuwe projecten.