Actieplan Bodemdaling gemeente Woerden, Speerpunt binnen opgave ‘Duurzame Samenleving’