Krimpenerwaard

Provincie: Zuid-Holland

Aantal inwoners: 53.853 (per 1 januari 2014)

Contactpersoon: E. Heeringa

e.heeringa@krimpenerwaard.nl

Projecten

  • Aanpak grondwateroverlast

    In de Prinsessebuurt staan rijtjeswoningen waarin houten vloerbalken aanwezig zijn en kelderkastjes, die onder de begane grondvloer in de kruipruimte doorsteken. Hierdoor zijn de woningen zeer gevoelig voor hoge grondwaterstanden. Een aantal blokken ...

  • Gebruik Bims bij rioolrenovatie project, openbaar aanbesteed

    Het betreft een infrastructureel project. Het project betreft de rioolrenovatie en herbestrating in het kader van de Meerjarenplanning Wegen en Riolering van de ’s-Heerenbergstraat. Deze drukke straat ligt in een wijk die dateert van 1960-1965. Er i...

  • Renovatie drukriolering op basis van PvE i.p.v. RAW

    Het betreft een infrastructureel project. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn in het buitengebied van de gemeente drukrioleringssystemen aangelegd voor het inzamelen van het afvalwater van de panden in het buitengebied. In het systeem zitten enk...