Kennisexpeditie

In 2018 worden voor drie aan bodemdaling gerelateerde onderwerpen kennisexpedities georganiseerd: ophoogmaterialen, onderwaterdrainage en natte teelten. Deze deelexpedities zijn communities of practices, opgezet rondom een van de drie onderwerpen met het doel kennis en ervaringen te delen en openstaande kennisvragen te identificeren.

Een deelexpeditie is een netwerk bestaand uit ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Daarbij is diversiteit binnen een groep van belang voor het ophalen en delen van kennis. De kennisexpedities worden  samengesteld in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Per deelexpeditie worden drie bijeenkomsten georganiseerd. De kennis gedeeld in de expedities wordt samengevoegd in een DeltaFact. De DeltaFact beschrijft de laatste stand van zaken van kennis en de kennishiaten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

In voorgaande jaren is binnen de Community of Practice (CoP) van Platform Slappe Bodem al de nodige ervaring en kennis opgedaan. Kijk bijvoorbeeld eens bij de 2 onderstaande CoP's XXL

>> 22 september 2016: CoP XXL Innovatie
>> 24 november 2016: CoP XXL Samenwerking