Kennisontwikkeling

Kennisprogramma Bodemdaling

Het Platform Slappe Bodem is samen met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en STOWA gestart met het nationale kennisprogramma Bodemdaling. Het doel is om meer te weten komen over het gedrag van veenbodems, over de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer en klimaat én over ingrepen die (kosten) effectief zijn om te voorkomen dat de bodem van veengebieden nog harder zakt dan nu gebeurt.
>> Website kennisprogramma
 

Kennisgebieden

Het Platform Slappe Bodem werkt op een aantal gebieden aan gezamenlijke vraagstukken. Deze kennisgebieden zijn benoemd vanuit het uitvoeringsprogramma van het platform. Sinds 2018 wordt ook samengewerkt in de Kennisexpedities van het Nationaal Kennisprograma Bodemdaling.

Documenten

In de loop der jaren heeft het Platform Slappe Bodem diverse (onderzoeks)rapporten en andere documenten over de aanpak van bodemdaling verzameld en gepubliceerd. Deze zijn gratis te downloaden vanaf de kennisbank.
>> Naar documenten