Kennisgebied

Gemeente

Label(s)


 

Documenten

Totaal: 44 documenten
Slappe bodem als kans -

Het leven op slappe klei- en veengrond biedt uitdagingen en kansen. We hebben de impact en kansen voor bewoners, bedrijven, agrariërs en de gemeente als gevolg van slappe bodem voor u op een rij gezet.

Factsheet Kennisprogramma Klimaat Water Bodemdaling -

Factsheet van het Kennisprogramma Klimaat Water Bodemdaling

Position Paper platform slappe bodem -

position paper

Voorstel kennis- en innovatieontwikkeling bodem en ondergrond -

Voorstel (juli 2016) voor kennis- en innovatieontwikkeling bodem en ondergrond, door de provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem.

PvA Kennisprogramma veenbodemdaling -

Aanbod van decentrale overheden om te komen tot een nationaal kennisprogramma om veenbodemdaling aan te pakken. Gepresenteerd op 31 maart 2016, tijdens het nationale congres veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt'.

Verklaring van Madurodam -

Het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland hebben samen met andere organisaties een plan opgesteld voor een nationaal kennisprogramma bodemdaling. Met de Verklaring van Madurodam die op 31 maart 2016 tijdens het nationaal congres veenbodemdaling aan Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) is aangeboden, hebben zij hun intentie onderstreept.

Uitvoeringsprogramma 2015-2019 -

Het Platform Slappe Bodem bestaat sinds ongeveer 2002 en richt zich van oudsher op de problemen die gemeenten ervaren door bodemdaling ten gevolge van een slappe bodem. Het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 beschrijft hoe het Platform de ambitie van de leden om de bodemdaling 'onder controle' te krijgen, wil waarmaken.

Presentatie Deltares 30-9-2015: Onderzoek naar bodemdaling -

Op 30 september organiseerde het platform slappe bodem kennisbijeenkomst over bodemdaling in Noord-Holland. Dit is de presentatie van Deltares.

Presentatie best practice op 30-9-2015: Programma ontwikkeling veengebied -

Op 30 september organiseerde het platform slappe bodem kennisbijeenkomst over bodemdaling in Noord-Holland. Dit is de presentatie van Welmoed Visser, gemeente Woerden

Presentatie grondwaterproblematiek projecten Krimpenerwaard - Krimpenerwaard

Presentatie grondwaterproblematiek projecten Krimpenerwaard