Kennisgebieden

Gemeenten gaan verschillend om met de bodemdaling. Elke gemeente heeft een eigen visie op bouwrijp maken, onderhandeling met ontwikkelaar of aannemer en budgettering om de kwaliteit van de openbare ruimte zo hoog mogelijk te houden. Hierdoor ligt er bij gemeenten een verscheidenheid aan kennis en ervaring op het gebied van bodemdalingsproblematiek.
Op deze pagina treft u de kennisgebieden waarbinnen de deelnemers van het Platform Slappe Bodem werken aan gezamenlijke vraagstukken. Deze kennisgebieden zijn benoemd vanuit het uitvoeringsprogramma van het platform en door deelnemers van onze Community of Practice (COP).