'Bodemdaling rampzalig voor het klimaat'

De klimaattop in Parijs zet ook bodemdaling weer op de kaart. Hilde Niezen, voorzitter Platform Slappe Bodem, vertelt in het AD Groene Hart hoe veenweidegebieden voor milieuproblemen kunnen zorgen.

"Volgens schattingen is bodemdaling in het Groene Hart en delen van Noord-Holland en Friesland verantwoordelijk voor vijf procent van de totale CO2-uitstoot", zegt de Goudse milieuwethouder Hilde Niezen in het AD (zie rechterkolom). Ze legt in de krant uit hoe het milieuprobleem ontstaat en waarom het zo lastig is op te lossen.

In het artikel wordt ook verwezen naar de onlangs verschenen publicatie Het Groene Hart in beeld van het Platbureau voor de Leefomgeving. In dat rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij bodemdaling. Er wordt onder meer toegelicht hoe het beperken van veenbodemdaling klimaatwinst kan opleveren.
>> Naar de publicatie (gratis te downloaden)