'Doorgaan op de ingeslagen weg'

Het Platform Slappe Bodem is goed op weg naar de realisatie van de doelstellingen in het uitvoeringsprogramma; dat is een van de conclusies van het bestuurlijk overleg op 11 mei jl.

Bestuurders van de deelnemende organisaties aan het Platform Slappe Bodem kwamen op 11 mei 2016 bij elkaar in het opvallende stadhuis van de gemeente Zaanstad. Er werd kennisgemaakt met een aantal nieuwe deelnemers en teruggeblikt op het succesvolle congres. Ook de resultaten van het project ‘Impuls kennisagenda’ werden besproken. In het onderzoek zijn zestien gemeenten ge├»nterviewd over het omgaan met de slappebodemproblematiek en dit heeft interessante inzichten opgeleverd voor de kennisagenda van het Platform. De kennisagenda dient onder meer als basis van de Community of Practice

Blijvende inzet
Tijdens het overleg is ook het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 tegen het licht gehouden. Sinds de vaststelling in 2015 is het Platform gegroeid en hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. Nadere beschouwing van de stand van zaken leidde tot de conclusie dat het Platform Slappe Bodem goed bezig is: volgens de bestuurders kan het Platform doorgaan op de ingeslagen weg.

Er is afgesproken dat de bestuurders zich blijven inzetten om het thema slappe bodem zowel in de politiek (Tweede Kamer) als bij bestuur (kabinet) op de agenda te zetten en houden. Ze zullen daarnaast blijven werken aan bewustwording en betere kennis bij burgers/inwoners.

Op de foto: Het bestuurlijk overleg werd afgesloten met een werkbezoek aan de Rosmolenwijk in Zaandam, waar de transformatie van de openbare ruimte is gecombineerd met het vernieuwen van funderingen onder huizen.