Benchmark riolering

Van 18 maart tot en met 29 april konden alle gemeenten in Nederland de benchmark rioleringszorg van RIONED invullen. Ook door de slappe bodemgemeenten is deze benchmark ingevuld. 
 

De verwachting is, dat de benchmark de situatie van slappe bodemgemeenten ten opzichte van niet-slappe bodemgemeenten zal laten zien. Het was daarom ook zeer belangrijk dat alle slappe bodem gemeenten de benchmark eenduidig en correct invulden. Bijna 100% van de gemeenten vulden de benchmark in. In november zullen de resultaten bekend gemaakt worden. Naar aanleiding van deze resultaten zal het vervolg van het lobbytraject worden ingvuld.