Bestuurlijk overleg platform slappe bodem 8 maart

Gemeente Woerden was dit jaar gastheer van het brede bestuurlijk overleg platform slappe bodem. Dit was tevens het eerste overleg met een vertegenwoordiging van de recent aangesloten waterschappen en gemeenten.

Onderwerp waren het jaarverslag 2016, activiteitenplan 2017, het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling en de lobbyactiviteiten, met name de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Nu de landelijke politiek meer oog heeft gekregen voor bodemdaling / slappe bodem kan de lokale politiek niet achterblijven met voorstellen hoe met bodemdaling om te gaan. Gemeente Woerden heeft het voortouw genomen met de levenscyclusbenadering voor aanleg, beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur.

Tijdens een korte excursie naar De Kanis en Kamerik deelde Woerden de opgedane ervaringen tot nu toe met de aanwezige bestuurders.