Bestuurlijke bijeenkomst met waterschappen

Dat waterschappen en gemeenten elkaar nodig hebben bij het oplossen van bodemdalingsproblemen wordt steeds meer (h)erkend. Ook de waterschappen kampen met verzakkende infrastructuur, dijken en steeds moeilijker wordende besluiten over aanpassingen van het waterpeil. Het is daarom logisch de banden tussen waterschappen en het Platform Slappe Bodem aan te halen.

Op 25 november zullen bestuurders van enkele waterschappen (onder meer Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) daarom spreken met een afvaardiging van de bestuurlijke kerngroep slappe bodem.

bron: foto Provincie Zuid-Holland