Bijeenkomst CoP op 26 sept. 2013

Op donderdagmiddag 26 september is er weer een bijeenkomst van de Community of Practice van het Platform Slappe Bodem. Met elkaar bekijken we de opgaven waar slappebodemgemeenten mee te maken krijgen. U bent van harte welkom!

Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar in het Huis van de Stad in Gouda. Yvonne van Asseldonck, gebiedsmanager bij de gemeente Gouda en facilitator van de Community of Practice (CoP), zal u welkom heten en het programma toelichten.

Er komen deze middag twee projecten aan de orde: de grondwaterproblematiek in de Krimpenerwaard en de ophoging van de Bleulandweg en B├╝chnerweg in Gouda. Beide projecten kenden de nodige uitdagingen in verband met de slappe bodem. Tijdens de presentaties wordt uitgebreid ingegaan op de vijf geformuleerde kennisgebieden van ons platform: Ruimte, Techniek, Politiek/maatschappelijk, Financieel en Juridisch.

Eigen inbreng
Na de presentaties is het de bedoeling dat u zelf aan de slag gaat. Door uw ervaring, netwerk en visie op aanpak te delen, kunnen we elkaar verder op weg helpen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar bestaande oplossingen en benoemen we de punten waar mogelijk nog geen oplossing voor is. Vervolgens brengen we een bezoek aan het opgehogingsproject in Gouda en sluiten we de bijeenkomst af onder het genot van een borrel.

Samengevat ziet het programma er als volgt uit:

  • 13.00 uur: Ontvangst in Gouda, welkom en uitleg programma
  • 13.30 - 14.30 uur: Presentaties over grondwaterproblematiek in de Krimpenerwaard en ophoging Bleulandweg en Buchnerweg in Gouda
  • 14.30 - 15.30 uur: Ruimte voor uw inbreng/ ervaringen
  • 15.30 - 16.30 uur: Bezoek project Bluelandweg en Buchnerweg
  • 16.30 - 17.30 uur: Afsluitende borrel


Doet u mee?
Alle medewerkers van gemeenten die aangesloten zijn bij het Platform Slappe Bodem zijn van harte welkom. Verspreid deze uitnodiging dus vooral ook onder uw collega’s! Deelname aan de CoP-bijeenkomst is gratis.

  • Aanmelden kan via een e-mail naar info@slappebodem.nl We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 19 september aanstaande.

Samenwerking
De CoP-bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor slappebodemgemeenten, maar deze uitnodiging is breder verspreid, omdat we geloven dat samenwerking met de markt tot betere oplossingen leidt. Als medewerker van een marktpartij of kennisinstituut kunt u dus ook deelnemen aan het CoP. Acquisitie wordt tijdens de CoP-bijeenkomsten niet op prijs gesteld; een pro-actieve inbreng wordt zeer gewaardeerd.

  • Is uw gemeente of organisatie geen lid van het platform, maar u wel wilt aanschuiven? Neem dan contact op met Jeroen Mekenkamp via jmekenkamp@ismh.nl.