Bodemdaling in de media

In aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen op 20 maart is er de afgelopen periode weer veel aandacht geweest voor bodemdaling in de media.

De aandacht richtte zich op verschillende (veenweide) gebieden in Nederland, zoals Friesland en de Kanis (Utrecht). En ook op de verschillende aspecten als gevolg van bodemdaling, zoals funderingsproblematiek, verzakkende huizen en oplossingen als onderwaterdrainage en het ontwikkelen van natte teelten. Of de keuze: koeien in de wei of moeras in de polder.
Kijk in ons overzicht voor een greep uit de artikelen en nieuwsitems.