Bodemdaling in de media

In november 2017 werd op Heel Holland Zakt de trailer van ‘Het Zinkende Land’ met daarin een introductie over veenbodemdaling getoond. De hele documentaire van filmmaker Manfred van Eijk was daarna te bekijken op vele regionale tv zenders. Van de documentaire is een verkorte versie beschikbaar, in 7 minuten wordt hierin de problematiek in landelijk en stedelijk gebied ge├»llustreerd. De documentaire kan ook gebruikt worden voor informatieve doeleinden.

Jeroen Mekenkamp, secretaris Platform Slappe Bodem werd geïnterviewd door het vakblad RO magazine over de impact van bodemdaling in Nederland. Bekijk het artikel hier terug.

Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem is geinterviewd voor de bijlage van Elsevier Weekblad.