Bodemdaling onderwerp in Rode Hoed debat

Nederland staat opnieuw voor enorme waterstaatkundige uitdagingen. Daarbij komt ook onze voedselproductie in de knel, niet alleen door droogte, maar ook door bodemdaling, verzilting, heftiger weer en structurele opwarming.

Hoe passen we ons aan? Alleen door dijken te verhogen of ook door mee te bewegen en van de nood een deugd te maken? Denk aan zoutwaterlandbouw en droogte-resistente gewassen. Hoe verzorgen en behouden we draagvlak voor de noodzakelijke aanpassingen? In het veenweidelandschap van het Groene Hart en Friesland daalt de bodem steeds verder, ten koste van landbouw, huizen en klimaat. Valt dit karakteristieke landschap nog te redden?

Op 11 februari vindt hierover een Rode Hoed debat plaats onder leiding van Felix Rottenberg met als sprekers onder andere voorzitter van platform Slappe Bodem, Hilde Niezen en Bodemdalingsspecialist Gilles Erkens van Deltares en Universiteit Utrecht.

Voor meer inforamtie, zie de website van de Rode Hoed.