Bodemdaling onderwerp in start debatreeks It’s the food, my friend

Verontrustende cijfers en grafieken lieten zien dat bodemdaling een urgent probleem is Nederland. Landelijke regie is vereist. "We hebben een minister van bodemdaling nodig", volgens Hilde Niezen, wethouder in Gouda en voorzitter van Platform Slappe Bodem. ‘Zakspecialist’ Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht) pleit voor "bestuurders met sterke knieën op slappe bodems".

11 februari ging de tiende editie van de debatreeks It’s the food, my friend van start. De Rode Hoed in Amsterdam was goed gevuld met 220 bezoekers, waaronder zeker 30 boeren, vooral melkveehouders uit veenweidegebieden. 's Ochtends hadden D66 en GroenLinks hun voorstel gepresenteerd om het grondwaterpeil in die gebieden omhoog te brengen.

Lees hier een verslag van de avond.