Campagne waterschappen en provincies van start

Met het oog op de provinciale en waterschapsverkiezingen is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart waarin met humor aandacht gevraagd wordt voor bodemdaling in Nederland.

De ludieke filmpjes zijn gemaakt om aan de waterschappen en provincies aan te geven dat bodemdaling alleen geremd kan worden door het samen aan te pakken.

>> Bekijk de filmpjes op YouTube