Campagne waterschappen en provincies van start

Met het oog op de provinciale en waterschapsverkiezingen is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart onder de titel ‘Bodemdaling remmen we samen’.

Het Platform Slappe Bodem een infographic ontwikkeld voor waterschappen en provincies. Doel is de waterschappen en provincies te bewegen om bodemdaling op een aantal punten te ‘verankeren’ in de coalitieprogramma’s en uiteindelijk ook het beleid. Het thema van de infographic is ‘Bodemdaling remmen we samen’, als aanmoediging om samen met gemeenten, inwoners, ondernemers en kennisinstellingen de aanpak van bodemdaling grondig vorm te geven.
>> Bekijk de infographic

Ook worden in de ludieke filmpjes de gevolgen van bodemdaling  op een luchtige manier weergegeven. 
>> Bekijk de filmpjes op YouTube