CoP 12 juni 2012: Schuimbeton


Op dinsdag 12 juni 2012 zijn we te gast bij provincie Zuid-Holland, waar we ons richten op schuimbeton. We delen ervaringen, spreken over de toepassingsmogelijkheden en nemen de laatste ontwikkelingen door.


Provincie Zuid-Holland is gastheer van de volgende bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) op 12 juni aanstaande. Het onderwerp van de dag is schuimbeton. Jos Nederstigt van de stichting Schuimbeton Nederland en Faber Celbeton geeft een toelichting op de state-of-the-artkennis. Hij doet dit mede in het kader van de CROW-werkgroep Lichtgewicht ophoogmaterialen, die werkt aan een publicatie met daarin alle actuele kennis over de toepassing van lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw.

Het doel van de bijeenkomst is om te komen tot een update van het kennisdocument over schuimbeton uit 2005. We buigen ons over vragen zoals:

  • Welke ervaringen zijn er met schuimbeton?
  • Welke (technische, juridische, economische) randvoorwaarden spelen een rol bij de toepassing?
  • Wanneer schuimbeton wordt toegepast?
  • Welke recente ontwikkelingen zijn er?


U bent allen van harte welkom in Dordrecht:
dinsdag 12 juni 2012, aanvang 9.30 uur
Provincie Zuid Holland, Stationsweg 4, 3311 JW Dordrecht
Vergaderzaal 3.01, het gebouw ligt direct tegenover het station