CoP over nut en noodzaak van een Benchmark Wegen

Tijdens de CoP van 14 september stond het nut en de noodzaak van 'een Benchmark Wegen' op de agenda. Een dergelijke benchmark is een instrument om de uitgaven van slappe bodem gemeenten aan infrastructuur en openbare ruimte vergelijkbaar te maken.

 

Henk Visser van Arcadis vertelde iets over ervaringen die hij heeft opgedaan in verschillende gemeenten. Het algemene beeld van de deelnemers was dat een benchmark vooral inzicht biedt in elkaars organisatie van het beheer en onderhoud. De benchamrk biedt een globaal beeld van de relatie tussen de assets van een gemeente en de kosten. Het geeft echter onvoldoende betrouwbare informatie om budgetten voor het assetmanagement met elkaar te kunnen vergelijken en vast te stellen op welke onderwerpen veel of weinig uit wordt gegeven. De volgende COP wordt gehouden tijdens de Slappe Bodemdag op 9 december 2010 in Boskoop.