Collegetour 'In het veen'

Op woensdag 24 juni organiseren de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA de collegetour 'In het veen', over de bestuurlijke opgaven rond bodemdaling. Tijdens dit 'college' neemt dagvoorzitter Inge Diepman u mee langs de achtergronden, de problemen, de lokale verschillen, de trends, ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de veengebieden in Nederland. Diverse sprekers schetsen de waarden van het veengebied. Ook worden enkele belangrijke feiten en cijfers gepresenteerd.  In een werkcollege gaat u in gesprek met uw tafelgenoten uit andere sectoren en regio’s over de problemen op lokaal en regionaal niveau en over mogelijkheden om om te gaan met de dalende veenbodem.

Doelgroep van deze speciale 'collegetour' zijn gemeenteraadsleden, waterschapsbestuurders, provinciale bestuurders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en belangenorganisaties in de veengebieden van Nederland. U kunt zich aanmelden door het online formulier in te vullen.

De collegetour wordt mede mogelijk gemaakt door het Platform Slappe bodem.

24 juni 2015, 16.00 - 20.00 uur

Locatie: Flora Boskoop