Congresprogramma online

Het programma voor het nationale congres over veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt' staat online. En dat niet alleen: er is een heuse app beschikbaar om via uw smartphone of tablet informatie na te lezen en mee te doen.

Op donderdag 31 maart 2016 vindt in Madurodam het congres Heel Holland Zakt plaats. Het Platform Slappe Bodem organiseert dit nationale congres over veenbodemdaling  enerzijds om te laten zien hoe groot, urgent en complex de slappebodemproblematiek is. Deze invalshoek staat centraal in het plenaire programma. Zo presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving hun kosten-batenstudie naar de effecten van bodemdaling in laagveengebieden, en kunnen de gasten in een groot debat hun kant van het verhaal vertellen en met elkaar in discussie gaan. De ochtend wordt afgesloten met de presentatie van een plan van aanpak. Het Platform Slappe Bodem heeft dit opgesteld met decentrale overheden voor het Rijk. Hiermee is de eerste stap gezet naar verbreding van het netwerk en nauwere samenwerking.

Het plan van aanpak is een goede opmaat voor het middagprogramma, dat in het teken staat van oplossingen. Er zijn drie ronden met in totaal vijftien interactieve sessies. Hoe gaan gemeenten en andere partijen om met bodemdaling door de slappe ondergrond? Welke technieken zijn er? Hoe werken die in de praktijk? In elke subsessie draait het om het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van nieuwe kennis. Dat geldt in feite ook voor de kennismarkt in de foyer, waar zo’n tien gespecialiseerde bedrijven en organisaties laten zien hoe zij veenbodemdaling aanpakken.

Yapp: informatie en interactie
Om interactie te stimuleren, is speciaal voor het congres de Yapp ‘Heel Holland Zakt 2016’ gelanceerd. Met deze app voor smartphones en tablets kunnen gasten onder meer het complete congresprogramma nalezen en hun eigen schema samenstellen. De Yapp biedt ook live updates, een fotostream en de mogelijkheid om zelf opmerkingen en foto’s te delen. Gasten kunnen via de Yapp bijvoorbeeld vragen inbrengen tijdens het plenaire debat, of meedoen aan peilingen.

Kijk voor meer informatie op de congrespagina. Alleen als u op de gastenlijst staat, kunt u aan het congres deelnemen. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.