Cursus 'Omgaan met bodemdaling'

Het ontwerpen en aanleggen van infrastructuur op slappe bodem vraagt een speciale aanpak. PAO Techniek en Management geeft hierover een speciale cursus op 6 en 7 december aanstaande.

Gepubliceerd op: 21 september 2017

Een slappe bodem maakt het ontwikkelen van infrastructuur niet eenvoudig. De weg kan wegzakken, evenals de kabels, leidingen en riolen die eronder liggen. Ook burgers ervaren overlast door wegzakkende tuinen. Met nieuwe technieken is zettingsarme of zettingsvrije infrastructuur mogelijk, maar deze oplossingen zijn doorgaans veel duurder en gevoeliger dan een traditionele ophoging met zand. Wanneer kun je het beste kiezen voor een zettingsarme oplossing? En hoe wordt er dan omgegaan met kabels, leidingen en rioleringen? Liggen er kansen om de kosten van de beheerfase tijdens de aanleg mee te nemen?

De tweedaagse cursus Slappe bodem: ontwerp en beheer richt zich op de bijzonderheden van infrastructuur op slappe bodems. U leert onder meer:

  • welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie;
  • welke ophoogtechnieken wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
  • hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
  • welke contractvormen het meest geschikt zijn voor projecten op een slappe ondergrond.


De cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met het ontwerpen of aanleggen van infrastructuur op slappe bodem. Van harte welkom zijn bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, rijksoverheid, nutsbedrijven, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars. Deelname kost 950 euro excl. btw.

>> Meer informatie en aanmelden kan via de website van PAOTM