Cursus Realisatie bouw en infrastructuur op slappe bodem verplaatst

De cursus Realisatie bouw en infrastructuur op slappe bodem van 5 en 6 november is verplaatst naar 5 en 6 april 2016. Dan geven Ir.drs. E. Tromp (Deltares) en ir. P.R.M. Ammerlaan (Fugro GeoServices) een cursus over risico beperkingen bij bouw en infrastuctuur op slappe bodem.

Bouwen op en in het slappe Nederlandse deltagebied gaat gepaard met risico's zoals zettingen en de daarmee gemoeide, vaak hoge onderhoudskosten. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen risico’s worden beperkt. In deze cursus leert u voor de bouw de afweging te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. Tevens wordt ingegaan op geforceerde consolidatietechnieken, leidingen en riolering.