Cursus bouw en infra op slappe bodem

Op 5 en 6 april 2016 organiseert Stichting Postacademisch Onderwijs (PAO) de cursus 'Realisatie bouw en infrastructuur op slappe bodem. U krijgt hiermee onder meer inzicht in de risico's en (technisch) oplossingen bij bouwen in zettingsgevoelige gebieden.

Gepubliceerd op: 14 december 2015

In de cursus is er veel aandacht voor de afweging tussen traditioneel ophogen met zand en het toepassen van een zettingsarme of zettingsvrije oplossing. U leert bijvoorbeeld de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen, en de invloed hiervan op het projectresultaat. Ook wordt er ingegaan op de relatie tussen bouwtijd, restzetting en kwaliteit van de infrastructuur. Na het volgen van de cursus kunt u een keuze maken tussen verschillende ophoogtechnieken op basis van life-cycle costs, milieu- en maatschappelijke aspecten.

>> Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van PAO