Debat waterschappen over bodemdaling

De Unie van Waterschappen organiseert op 27 mei a.s. een debat over Bodemdaling. Met deze zogenaamde Steenwegsessies (genoemd naar de locatie waar de sessies plaatsvinden) wil de Unie van Waterschappen gelegenheid bieden voor discussie over een actueel thema. In deze vierde editie van de sessies, onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis (o.a. BNR Nieuwsradio), gaat het debat over bestuurlijke dilemma’s en keuzes rond bodemdaling.

Dalende grondwaterstanden en een dalende bodem hebben invloed op funderingen van huizen en op de landbouw. Daarnaast komt er door bodemdaling CO2 vrij.
Moeten waterschappen de CO2-uitstoot terugdringen? Hebben waterschappen een rol in grondwater en bodemdaling in stedelijk gebied? En is de huidige manier van landbouw nog wel houdbaar in bodemdalingsgebieden? Over deze prangende dilemma’s wordt gedebatteerd.

Meer informatie...