Deltacongres 2017: veen op de agenda

Tijdens het Deltacongres op 2 november 2017 werd gepleit voor een programma 'Ruimte voor het veen', omdat gebieden met (veen)bodemdaling extra gevoelig zijn voor klimaatverandering.

Gepubliceerd op: 7 november 2017

In Leeuwarden heeft op 2 november 2017 het Deltacongres plaatsgevonden. Met ruim vijftienhonderd bezoekers was het een grote happening. Belangrijk nieuw element in het Deltaprogramma is de toevoeging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Gemeenten moeten volgens dit Deltaplan voor 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd en de uitkomsten verwerken in een adaptatiestrategie en uitvoeringsplan. Bodemdaling wordt genoemd als een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden. De gevolgen van klimaatverandering zullen voor iedereen merkbaar zijn door toename van wateroverlast, droogte en hittestress in hun omgeving. Gebieden met (veen)bodemdaling zijn extra gevoelig voor klimaatverandering. Door keuzes te maken in de ruimtelijke inrichting en openbare ruimte van dorpen, steden en platteland zijn gemeenten in de toekomst beter voorbereid op de klimaatverandering.

Prof. dr. Maarten Hajer, politicoloog, planoloog en voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), riep in zijn keynote speech de Deltacommissaris op om een nieuw programma te vormen om het urgente probleem van de verdroging van veengebieden in brede samenwerking aan te pakken. Hij noemde het programma ‘Ruimte voor het veen’, in analogie met het succesvolle programma ‘Ruimte voor de rivier’. Deltacommissaris Wim Kuiken liet daarop weten hierover te willen nadenken. Het Platform Slappe Bodem denkt graag met hem mee!