Droge zomers kunnen miljarden aan schade betekenen

Overheden, maar ook de bouw, moeten nu in actie komen om 'sluimerende' droogteverschijnselen zoals funderingsschade op tijd aan te pakken, aldus Alex Hekman (Sweco) in de Cobouw. EenVandaag maakte een reportage over de risico's.

“Het is goed mogelijk dat als gevolg van de droogte nu al funderingsschade ontstaat”, vertelt de droogte- en waterexpert. Bodemverzakking is nu al gaande. Door periodes met extreme droogte versnelt dit proces, legt Hekman uit. “Houten funderingspalen, die vooral onder huizen zitten van voor 1970, kunnen zo’n 3500 tot 4000 dagen droog staan. Daarna neemt de kans dat ze gaan rotten snel toe. Elk jaar staan ze sowieso een paar dagen droog, maar in dit soort zomers zijn er veel meer droge dagen. Zo’n 800.000- tot een miljoen huizen in het klei- en veengebied lopen daardoor een steeds groter risico.”

En niet alleen voor houten palen vormt de bodemdaling een flink gevaar, ook voor infrastructuur en gebouwen. “Als bijvoorbeeld de riolering zakt, maar de huizen niet, dan kunnen de leidingen knappen bij de huisaansluiting. Wat ook mogelijk is dat de bodem aan de ene kant van de straat zakt, maar aan de andere kant niet. Ook dat zorgt voor schade.”

>> Lees verder op de website van de Cobouw

Naar aanleiding van het artikel maakte EenVandaag een rapportage over rottende funderingen als gevolg van de droogte, waardoor woningen verzakken. De Rotterdamse wijk Kleiwegkwartier wordt als voorbeeld genoemd. Deze wijk staat op veengrond en verschillende woningen hebben al schade opgelopen door het dalende grondwater.

>> Bekijk de rapportage en het artikel van EenVandaag