En... Actie!

Zoals u op onze website heeft kunnen lezen, was de Slappebodemdag 2013 het beginpunt van een vernieuwd Platform Slappe Bodem. We hebben vijf kennisgebieden benoemd met gezamenlijke vraagstukken, er zijn drie ambassadeurs aangesteld en in het najaar zijn er verschillende activiteiten om de daad bij het woord te voegen.

5 juli 2013 | Foto's: Vincent Basler

Eind vorig jaar hebben we met de leden van de Community of Practice (CoP) gebrainstormd over de vraagstukken waar slappebodemgemeenten mee te maken krijgen. Welke vragen betreffen een gemeenschappelijk probleem, waar kunnen we ons als Platform Slappe Bodem het best op richten? Op basis hiervan zijn er vijf kennisgebieden gedefinieerd: Techniek, Ruimte, Juridisch, Financieel en Politiek/Maatschappelijk. Op deze gebieden zijn er volop uitdagingen, zoals:

  • Techniek - Wat is de restlevensduur van rioleringen, hoe kunnen we dit vaststellen en is dat te objectiveren?
  • Ruimte - De belangen van projectontwikkelaars en de belangen van de beheerders leiden vaak tot een impasse, hoe kunnen we hier oplossingsgericht vorm aan geven?
  • Juridisch - Wanneer voldoen we niet meer aan de wettelijke taken als beheerder van zowel wegen als riolering? En wat zijn daar de gevolgen van?
  • Financieel - In hoeverre verdienen investeringen in innovatieve materialen hun beloofde waarde terug?
  • Politiek/Maatschappelijk - Hoe overtuigen we onze eigen bestuurders en gemeenteraad om te kiezen voor (vaak duurdere) langetermijnoplossingen?

Na de zomer gaan we deze en andere vraagstukken aanpakken. We verzamelen de kennis die er al is en ontsluiten deze via CoP-bijeenkomsten en de website. Ook bekijken we hoe we bij bestaande initiatieven kunnen aanhaken om tot gezamenlijke antwoorden te komen.

Met elkaar
Wilt u ook bijdragen aan het vullen van de kennisgebieden? Ervaringen uitwisselen, nieuwe kennis opdoen en onze gemeenschappelijk vraagstukken helpen beantwoorden? Kom dan naar de bijeenkomsten van het CoP. Daar definiëren en behandelen we aan de hand van praktijkcases de opgaven die voor slappebodemgemeenten van belang zijn. De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag op 26 september 2013 in Gouda. Via de LinkedIn-groep van het CoP kunt u ook meediscussiëren. Daarnaast kunt u terecht op onze website, waar de kennisgebieden na de zomer steeds verder aangevuld zullen worden met vragen én antwoorden.

Gemeentefonds
Maar er is meer nodig dan inhoudelijke kennis.  De herijking van het cluster Rioleringen van het gemeentefonds moet met argumenten kracht worden bijgezet. Drie ambassadeurs (Jan Mans, oud-burgemeester van onder meer Gouda; Jan Waaijer, oud-burgemeester van onder meer Woerden; en Bas Eenhoorn, burgemeester van Alphen aan den Rijn) zullen hun kennis, ervaring, expertise en netwerk inzetten om de slappebodemproblematiek onder de aandacht te houden op politiek en bestuurlijk niveau. Daarbij richten ze zich zowel op het cluster Rioleringen als op het cluster Wegen en Water, de aandachtsgebieden die erg relevant zijn voor slappebodemgemeenten. Ook is er aandacht voor alternatieve kennisbronnen en financieringsmogelijkheden.