Ervaringen met riolering in slappe bodem

Vanwege de vele problemen met de slappe bodem, doet de gemeente Stichtse Vecht onderzoek naar scenario’s voor de ontwikkeling en het beheer van bestaande en nieuwe gebieden. Hierbij wordt ook gekeken naar de aanpak van riolering. De gemeente liet adviesbureau Grontmij de ervaringen van zes gemeenten met riolering in slappe bodems inventariseren.

  18 november 2013

Op de Slappebodemdag 2013 werd al verteld over het programma Kockengen Waterproof, een samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht waarbij in samenspraak met bewoners scenario’s worden uitgewerkt voor een slimme aanpak van gebiedsbeheer en -ontwikkeling. Hier is grote behoefte aan, want het dorp ligt midden in een veengebied en ondervindt een snellere bodemdaling dan de omliggende weilanden, met alle gevolgen van dien.

Voor Kockengen Waterproof had de gemeente behoefte aan meer inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van riolering in slappe bodems. Advies- en ingenieursbureau Grontmij werd daarom ingeschakeld om bij andere slappebodemgemeenten de ervaringen te inventariseren. Er werden zes gemeenten ondervraagd: Nederlek, Woerden, Gouda, Rotterdam, Amsterdam (via Waternet) en Zuidplas.

De tabel rechts toont een aantal kenmerken op het gebied van riolering in de ondervraagde gemeenten. (Bron: Rapport Grontmij, zie onderaan deze pagina)

Het onderzoek richtte zich enerzijds op de eigenschappen van de riolering in de gemeenten en de aanpak van renovatie en nieuwbouw. Anderzijds werd er gevraagd naar do’s en don’ts: tips voor de gemeente Stichtse Vecht om problemen met rioolstelsels te voorkomen. Die hadden de gemeenten genoeg. Er werd bijvoorbeeld geadviseerd om altijd geotechnisch onderzoek te laten doen en projecten als maatwerk te beschouwen. Ook is het belangrijk om zetting goed in beeld te brengen en het ontwerp daarop aan te passen. Door periodieke inspecties uit te voeren en klachten en storingen te registeren, kan er informatie worden verkregen over de toestand van het rioolstelsel. Op basis hiervan kan een goede afweging worden gemaakt over vervanging.
>> Lees meer in het rapport (PDF)