Factor slappe bodem meenemen in Klimaat-stresstest

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma gepresenteerd, een project dat Nederlanders in ieder geval tot 2050 droge voeten moet garanderen. Voor het eerst is ook een zogeheten Deltaplan Ruimtelijke adaptatie verschenen.

Volgens Deltacommissaris Kuijken moeten lokale en regionale overheden dringend in kaart brengen waar ze kwetsbaar zijn voor grote klimaatveranderingen. Alle gemeenten moeten daarom in de komende twee jaar een klimaat-stresstest uitvoeren in samenwerking met waterschappen en provincie. Gemeenten waar verzakkende (veen)bodem een rol speelt, moeten deze factor meenemen in de test. Uit de klimaat-stresstest moet blijken in hoeverre ze zijn opgewassen tegen weersextremen. Op basis van de stresstest moeten gemeenten, uiterlijk in 2020, komen met een programma en maatregelen.