Fries veengebied in de spotlights

Op 20 januari 2016 is het eerste exemplaar van het boek ‘Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’ door landschapsarchitect Peter de Ruyter overhandigd aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Frysl├ón.

De diversiteit en schoonheid van het Friese landschap is in het geding. Door het huidige landgebruik oxideert het veen in de bodem in rap tempo, waardoor huizen verzakken, kades kantelen en verhalen verdwijnen. Tegelijkertijd is er door de klimaatverandering behoefte aan berging van zoet water en aaneengesloten gebieden voor natuurinclusief boeren. In zijn boek 'Vloeiend landschap' pleit landschapsarchitect Peter de Ruyter voor een ruilverkaveling 2.0. Door mee te bewegen met toekomstige veranderingen, ontstaan er kansen voor verbetering. Er moet ruimte komen voor verschillen, verschuivende verantwoordelijkheden en nieuwe landschappelijke kwaliteiten. Visie en regie met plaats voor een betrokken houding van de burger: dat is volgens De Ruyter nodig om het tij te keren.
>> Bekijk het boek bij uitgeverij Bornmeer