Gedeputeerde Staten op bezoek in Gouda

Op dinsdag 17 november jl. brachten de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een werkbezoek aan de binnenstad van Gouda. Er werd onder andere gesproken over bodemdaling in stedelijke context.

Bodemdaling door belasting is een belangrijk discussiepunt in gebieden zoals Gouda, waar oxidatie van veen de belangrijkste oorzaak is van bodemdaling. Tijdens het werkbezoek werd hier uitgebreid bij stilgestaan. Ook het rapport Het Groene Hart in beeld, een uniek veengebied midden in de Randstad kwam aan de orde. In deze publicatie concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de maatschappelijke gevolgen van bodemdaling verder toenemen en dat de kwaliteiten van het Groene Hart aangetast kunnen worden. Niks doen is geen optie, aldus het PBL.
>> Lees meer

Voorzitter van het Platform Slappe Bodem, wethouder Niezen van Gouda, was ook aanwezig tijdens het werkbezoek. De provincie Zuid-Holland bekijkt op dit moment op welke manier zij een bijdrage kan leveren aan het platform.

Bron: www.zuid-holland.nl