Gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt als eerste gemeente in Nederland Schuimglas als ophoogmateriaal

De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Nederland die Schuimglas als ophoogmateriaal gaat gebruiken. Dit is een extreem licht en zeer sterk product. Schuimglas is bovendien een recyclingproduct en dus duurzaam.

In het gebied van het reconstructieproject omgeving Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is de bodem zeer slap. Door de slappe veenbodem zijn op sommige plekken in 30 jaar tijd verzakkingen (zetting) opgetreden tot wel 80 centimeter.

De gemiddelde bodemdaling in West-Nederland is 15 - 20 cm in 30 jaar. Wanneer het traditionele, zware zand als ophoogmateriaal wordt gebruikt, blijft de bodem snel inklinken. Daarom wil de gemeente ophogen met het lichtste materiaal wat op dit moment verkrijgbaar is. Schuimglas is ruim 4 maal lichter dan water en grillig van vorm. Daardoor heeft Schuimglas veel draagvermogen terwijl het toch weinig druk op de ondergrond uitoefent.

Voordelen Schuimglas
Bij ophogingen in gebieden met een slappe veenbodem wordt meestal  piepschuim, argexkorrels, schuimbeton of andere lichte ophoogmaterialen gebruikt. De doelstelling van het project Reconstructie omgeving Montfoortlaan is het herstellen van de oorspronkelijke maaiveldhoogten en het gebied weer op orde brengen voor een periode van circa 30 jaar. Bij de start van het project was al duidelijk dat daarvoor licht ophoogmateriaal nodig is.

Een onafhankelijk Innovatiebureau heeft schuimglas vergeleken met andere lichte ophoogmaterialen. Daaruit is gebleken dat Schuimglas als beste voldoet aan het totaal van criteria voor lichte ophoogmaterialen, extreem licht en zeer sterk is. Dat betekent dat de noodzakelijke ophogingen (tot wel 80 centimeter) worden uitgevoerd zonder extra belasting van de veenbodem. Hierdoor beperkt de toekomstige zetting in het gebied zich tot de eigen zetting van de veenbodem ter plaatse, namelijk circa 7 cm in 30 jaar tijd.

Wethouder Tseard Hoekstra: "Door het gebruik van Schuimglas kan bij de reconstructie de wijk gewichtsneutraal worden opgehoogd. Daardoor behoren hoogteverschillen tussen de voordeur en de straat langdurig tot het verleden en kan de inrichting van de openbare ruimte veel langer mee. Dat is een enorme verbetering voor zowel de bewoners als de gemeente. Bovendien is het een duurzaam product."

Wat is schuimglas?
Het basisproduct van schuimglas is glasmeel dat ontstaat bij de recycling van huishoudelijk glas. Bij verhitting in een oven van 500 – 900 graden Celsius zet het glasmeel uit. Hierdoor ontstaat een duurzaam, milieuvriendelijk product met een extreem laag volumegewicht dat geschikt is als ophoogmateriaal in de wegenbouw.

In Duitsland en Zweden wordt schuimglas al enige jaren toegepast. Schuimglas wordt daarbij verwerkt als wegfundering met gebruikelijke werkmethoden en met regulier materieel. De samenstelling van het in Duitsland toegepaste schuimglas en de Nederlandse regelgeving maakte het echter tot voor kort onmogelijk om schuimglas ook in Nederland toe te passen. De fabrikant heeft daarom het productieproces aangepast en daarmee de samenstelling van schuimglas gewijzigd. Daardoor mag de ophoging in Hazerswoude-Dorp nu als proef voor het eerst met Schuimglas in Nederland worden uitgevoerd.

Proefproject
Bij het Ingenieursbureau van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn de verwachtingen over de toepassing van Schuimglas hoog gespannen. Bij dit reconstructieproject in Hazerswoude-Dorp wordt hier voor het eerst in Nederland ervaring mee opgedaan. Bij succes wordt het extreem lichte ophoogmateriaal vaker toegepast. In de gemeente zijn diverse gebieden met een nog slappere bodem die nu dus nog harder zakken, zoals Boskoop.

Naast de fabrikant, de leverancier en het onderzoeksbureau zijn ook de Omgevingsdienst, een Duitse universiteit en aanverwante bedrijven betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.