Gemeenten en markt zoeken naar samenwerking

Op 26 september jl. vond in het Goudse Huis van de Stad een bijeenkomst plaats van de Community of Practice van het Platform Slappe Bodem. Zo’n vijfendertig enthousiaste medewerkers van gemeenten, provincies, kennisinstituten én marktpartijen deelden hun ervaringen op het gebied van de slappebodemproblematiek.

19 november 2013

Erwin Heeringa van de gemeente Nederlek beet het spits af met een presentatie over een herinrichtingsproject in Lekkerkerk. Na het ophogen bleek hier grondwater in de kruipruimten van woningen te komen. Er werden diverse oplossingen onderzocht, maar uiteindelijk nam het gemeentebestuur het moeilijke besluit om het project opnieuw uit te voeren en het grondwater bij de woningen met behulp van drainage en filterputten af te voeren. De deelnemers van de CoP bespraken na de presentatie waar het precies fout ging en hoe dit mogelijk voorkomen had kunnen worden.
>> Bekijk de presentatie van Erwin Heeringa (PDF)

De tweede presentatie kwam van Wouter Coppens van de gemeente Gouda. Hij vertelde over het ophogingsproject Bleulandweg-Büchnerweg. Op basis van berekeningen voor verschillende ophogingstechnieken, werd hier gekozen voor een traditionele methode met zand en twintig centimeter overhoogte. Over de aanpak werd gediscussieerd met de deelnemers. Wouter legde hierbij uit dat bij een onderhoudsperiode van dertig jaar, deze methode financieel gezien het meest gunstig is.
>> Bekijk de presentatie van Wouter Coppens (PDF)
>> Lees ‘Het verdriet van Wendy’, een artikel over de Bleulandweg in het AD (PDF)

Werksessies
Na de presentaties ging het gezelschap uiteen in kleine discussiegroepen. De deelnemers kregen per groep twee stellingen over een kennisgebied van het Platform Slappe Bodem: techniek, politiek/maatschappelijk, financieel en ruimte. Er werd bijvoorbeeld ingegaan op de innovatiekracht van de markt (zetten zij hun expertise voldoende in?), de afweging tussen financiële middelen en technische mogelijkheden (zorgen bezuinigingen voor terughoudendheid?) en het over het voetlicht brengen van de slappebodemproblematiek (is er een gebrek aan kennis bij gemeenten?).

De CoP bracht vervolgens een bezoek aan de Bleulandweg, waar Wouter Coppens uitleg over de uitvoering van het project. Bij terugkomst kregen de deelnemers een rondleiding door het Huis van de Stad en volgde er een borrel, waarmee een interessante middag werd afgesloten.

De volgende CoP-bijeenkomst vindt naar verwachting plaats in februari 2014. Houd uw e-mailbox in de gaten voor de uitnodiging of kijk in januari op de website.