Handreiking funderingsproblematiek voor gemeenten

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een handreiking uitgebracht voor gemeenten waarin het risico van funderingsproblematiek speelt.

Onderzoek wijst uit dat in Nederland bij ca. 400.000 woningen het risico bestaat op aantasting van de houten paalfunderingen. Veel gemeenten hebben nog geen oog voor deze problematiek of zien het in eerste instantie als een probleem van de eigenaar. Grootschalige funderingsproblemen hebben echter impact op de leefbaarheid in de buurt en sociale verhoudingen. Het KCAF heeft daarom een handreiking gemaakt voor gemeenten die het vermoeden of aanwijzingen hebben dat funderingsproblemen spelen.

De handreiking is mede gebaseerd op ervaringen in pilots en bij gemeenten (met name Rotterdam en Woerden). De uitgave geeft inzicht in de stappen die gemeenten kunnen doorlopen van de oriƫntatiefase tot het actief aanpakken van problemen op wijkniveau. Wanneer komt een gemeente in actie, wat voor soort onderzoeken kan een gemeente doen en welke rol kiest een gemeente? De nadruk ligt op funderingsschade van houten palen door schimmels (paalrot), bacteriƫn (palenpest).

De lokale bodemopbouw en watersituatie zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van funderingsproblemen. De handreiking is dan ook zeer relevant voor slappebodemgemeenten. Het Platform Slappe Bodem wil samen met het netwerk onderzoek doen en kennis ontwikkelen om preventief aan de slag te gaan en funderingsproblemen te voorkomen.

>> Bekijk de handreiking op de website van het KCAF