Heeft u overal aan gedacht?

Een bouwproject op tijd en binnen budget realiseren? Dan helpt het als u vroegtijdig en continu aandacht besteedt aan de ondergrond. De publicatie Heeft u overal aan gedacht? geeft aan waar u zoal op kunt letten.

Gepubliceerd op: 7 mei 2014

De publicatie Heeft u overal aan gedacht? is een product van het nationale werkprogramma Geo-Impuls. Binnen Geo-Impuls werken meer dan dertig partijen uit de grond-, weg- en waterbouw samen aan het reduceren van geotechnisch falen bij bouwprojecten. Dat wil zeggen: ervoor zorgen dat technische werkzaamheden in de ondergrond minder vaak vertragingen, budgetoverschrijdingen of imagoschade tot gevolg hebben. Er zijn hiertoe al diverse hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder een methode voor georisicomanagement (GeoRM) en een leidraad voor geocommunicatie.

Om met name opdrachtgevers aan te sporen meer aandacht te besteden aan de ondergrond, is Heeft u overal aan gedacht? opgesteld. Het boekje wijst op de risico's die kunnen voortkomen uit de ondergrond. Gaat u bijvoorbeeld bouwen in een stedelijke omgeving met weinig ruimte, dan zijn er vaak maatregelen en alternatieve methoden nodig om het project goed uit te kunnen voeren. En zoals slappebodemgemeenten maar al te goed weten, maakt het veel uit of je op veen of vastgepakt zand gaat bouwen. Op deze manier benoemt de publicatie een aantal projectkenmerken die van invloed zijn op de ondergrondrisico’s. Zodoende krijgt u snel een beeld van eventuele knelpunten in uw project.

Kostenbesparing
In het boekje worden ook mogelijke acties aangedragen, maar feitelijk gaat het daar nog niet om. Voor u als opdrachtgever gaat het in eerste instantie om het (h)erkennen van de ondergrondrisico’s, zodat u daarop kunt inspelen. Zo staat in het boekje beschreven hoe het UMC Groningen door de lastige potklei in de bodem juist veel kosten heeft bespaard. Potklei is een ‘overgeconsolideerde grondsoort’ die snel leidt tot geotechnische problemen. Na nauwkeurig grondonderzoek is de nieuwe parkeergarage echter zodanig ontworpen dat de waterdichte laag potklei dienst doet als vloer, met een aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg.

Lees het boekje online via Issuu.com of download de pdf (3.4 MB)