Heel Holland Zakt 2017: Samenwerken voor grondige aanpak

Op 9 november 2017 heeft voor de tweede keer het nationaal congres veenbodemdaling ‘Heel Holland Zakt’ plaatsgevonden. Met ruim 350 gasten was ook deze editie een succes.

Gepubliceerd op: 9 november 2017

Voor de tweede editie was het Hulstkampgebouw in Rotterdam gekozen als decor. De aanwezigen zagen hoe vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en kennisinstituten de urgentie van bodemdaling onderkennen en nauw samenwerken om duurzamer met de veenbodems in West- en Noord-Nederland om te gaan. Dat de bodemdaling grote gevolgen heeft voor Nederland werd duidelijk uit de promo van de documentaire Het zinkende land die tijdens het congres zijn primeur beleefde.

Volgens de voorzitter van het Platform Slappe Bodem, Hilde Niezen, is nauwe samenwerking van alle overheidslagen de enige manier om tot een nationale strategie te komen die de nodige veranderingen in goede banen leidt: “Er is nog tijd, maar we moeten wel gaan handelen.”

Initiatieven
De in maart 2016 ondertekende Verklaring van Madurodam heeft geleid tot de opzet van het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling. Dit programma wordt verder voortgezet en uitgebreid om kennis te delen en beschikbaar te stellen voor overheden, bedrijven en particulieren die met bodemdaling te maken hebben. Daarnaast zijn innovatieve bedrijven, projectontwikkelaars, kennis- en onderwijsinstellingen volop bezig met het onderwerp. Ook het College van Rijksadviseurs buigt zich over bodemdaling en de rol van ontwerpers in de duurzame omgang met veenbodems. “Op sommige plaatsen zijn de gevolgen van bodemdaling niet meer te beheersen, bijvoorbeeld bij bodemopbarsting”, zegt Gilles Erkens, bodemspecialist bij Deltares.

Klimaat
Ook het klimaat kwam aan bod: veenbodems zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving door oxidatie van het veen verantwoordelijk voor 2 tot 5 procent van de CO2-uitstoot van Nederland en het proces van klimaatverandering versnelt dit proces. Verandering in het landgebruik wordt op den duur onvermijdelijk. In het nieuwe regeerakkoord speelt CO2-uitstoot en het halen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs een grote rol. Ook in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt bodemdaling erkend. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten in de komende jaren stresstesten uitvoeren en een maatregelenpakket samenstellen om Nederland ook op lange termijn leefbaar en veilig te houden. Voor steden en dorpen die met bodemdaling te maken hebben, is klimaatadaptatie extra complex.

De documentaire ‘Het zinkende land’ wordt uitgezonden op 18 en 19 november 2017 op RTV Utrecht, RTV Rijnmond, Omroep West en RTV Noord-Holland. ‘De zinkende stad’ wordt uitgezonden op 23 november 2017 bij de NTR, Kennis van Nu.