Het Platform in 2013

Netwerkbijeenkomsten, ambassadeurs, een kennisagenda... het Platform Slappe Bodem blijft zich onverminderd inzetten voor de belangen van slappe bodemgemeenten.

22 maart 2013

Al jaren is het motto van het Platform Slappe Bodem met betrekking tot de positie in het gemeentefonds: ‘houden wat we hebben’, doelend op de geslaagde herijking van het cluster wegen en water van 2007. Daarnaast wordt ingezet op herijking van het cluster rioleringen, omdat hiervoor in feite dezelfde problematiek geldt als voor wegen. De beheerders van het gemeentefonds hebben dit zelf trouwens jaren geleden al geconstateerd.

Ook dit jaar zullen er ontwikkelingen aan het gemeentefonds zijn. Het Platform blijft een vinger aan de pols in Den Haag met betrekking tot de slappe bodembelangen, temidden van de dynamiek die de discussie rond decentralisatie van (zorg)taken naar gemeenten met zich meebrengt.

CoP
Joris van Ruijven van Deltares heeft  de afgelopen jaren de Community of Practice (CoP) voor het Platform Slappe Bodem georganiseerd. Dit jaar zal de organisatie overgenomen worden door een van de leden van het Platform. Binnenkort wordt de datum van de eerstvolgende CoP-bijeenkomst bekendgemaakt.

Ambassadeurs
De kerngroep van het Platform Slappe Bodem heeft een aantal bekende (oud)bestuurders gevraagd om ambassadeur te worden. Burgemeester Bas Eenhoorn (Alphen aan den Rijn), oud-burgemeester Jan Mans (Gouda) en oud-burgemeester Jan Waaijer (Woerden) hebben hier positief op gereageerd. Zij zullen hun kennis, ervaring, expertise en netwerk inzetten om de slappe bodemproblematiek onder de aandacht te houden op politiek en bestuurlijk niveau. Het Platform zal in overleg met hen nieuwe activiteiten opstarten.