Het land zakt weg, maar aardappelen gaan voor

Grondgebruikers hebben geen haast met oplossingen tegen bodemdaling

bron: www.kennislink.nl

Veel delta’s en kustzones in de wereld zakken langzaam weg, vaak door wateronttrekking. Het land weer natter maken kan die bodemdaling tegengaan. Maar dan moeten overheden en boeren maatregelen willen nemen, zoals flexibel peilbeheer of het verbouwen van gewassen die tegen een nattere bodem kunnen.
 

Een fietstochtje door Nederlandse poldergebieden levert interessante beelden op. Hoog ligt een drassig natuurgebied, laag liggen de droge, weggezakte akkers en weilanden. Dit soort weggezakt land is op veel plaatsen in de wereld te vinden. “In sommige delta’s is de bodemdaling zelfs nog groter dan de verwachte zeespiegelstijging. Daardoor komt het land extra snel onder water te liggen”, vertelt Marcel Silvius van de organisatie Wetlands International. “Zeker in landen als IndonesiĆ« en MaleisiĆ« zijn de problemen groot omdat daar grote veengebieden liggen. Daar is geen geld om dijken te bouwen en wordt land onbruikbaar om bijvoorbeeld voedsel te verbouwen. Miljoenen mensen dreigen hierdoor hun land te verliezen.”

Lees verder op Kennislink.