Hilde Niezen nieuwe voorzitter Platform Slappe Bodem

Op 11 december heeft Jan Vente zijn voorzitterschap a.i. van het Platform Slappe Bodem overgedragen aan Hilde Niezen, sinds juni 2014 wethouder van Gouda.

Gepubliceerd op: 11 december 2014

Jan Vente (wethouder Bergambacht, ChristenUnie) heeft sinds begin 2014 de rol van voorzitter op zich genomen, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende functiewisselingen. Onder zijn voorzitterschap is de in 2013 ingezette koers naar een meer integrale benadering van de bodemdalings- en zettingsproblematiek voortgezet. Daarbij zijn ook resultaten geboekt: de langgewenste herijking van het Gemeentefonds (cluster Riolering en Reiniging) is een feit en de inzet om de landelijke politiek bewust te maken van de bodemdaling werd onlangs beloond met het aannemen van de motie Smaling.

JanVente-en-HildeNiezen_dec2014.jpg
Hilde Niezen overhandigt bloemen als dank aan Jan Vente.

Als wethouder met portefeuilles stedelijk beheer, verkeer en vervoer, en milieu en duurzaamheid komt Hilde Niezen (GroenLinks) dagelijks in aanraking met de uitdagingen die de slappe bodem in Gouda met zich meebrengt. De komende periode zal ze zich met de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem richten op de verdere versterking van het platform met meer gemeenten, maar ook met andere decentrale overheden zoals waterschappen. Er is ook een nieuw inhoudelijk programma in de maak, gebaseerd op de resultaten uit de bestuurlijk-ambtelijke werkbijeenkomst van 5 november jl. Met diverse partijen gaat Hilde Niezen binnenkort aan de slag met een studie naar de situatie en langetermijnoplossingen in de historische binnenstad van Gouda, die ook voor andere steden van nut zal zijn.